Kayseri

SON DAKİKA:

ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜM’LİYE 150 İLE 110 BİN TL'E İŞ HİBESİ...

ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜM’LİYE 150 İLE 110 BİN TL'E İŞ HİBESİ...
Sosyal Devlet vatandaşının yanında…

T.C.
 TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kayseri Çalışma ve İş Kurmu İl Müdürlüğü


ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK KENDİ İŞİNİ KURMA PROJE DESTEKLERİ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR


Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işyerlerinden, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 101. Maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezalarının kullanımı hakkında karar vermeye yetkili Komisyon’a sunulmak üzere 2024/1. Dönem Engelli ve Eski Hükümlü Proje başvuruları 11.10.2023 tarihinde başlamış olup 15 Aralık 2023 son tarihine kadar devam edecektir.
Tahsil edilen idari para cezaları; engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek vermek amacıyla kullanılmaktadır.
Tarım veya hayvancılık işi yapacak engellilere en fazla 115.000 TL, eski hükümlülere 90.000 TL, işletme kuracak engellilere en fazla 150.000 TL, eski hükümlülere ise 110.000 TL’ye kadar hibe desteği verilecektir.
Başvuru yapmak isteyen engellilerin, en az %40 oranında engelli raporu olması ve Kurumumuz İŞKUR’a bu raporuyla kaydını yaptırması gerekmektedir. Eski hükümlülerin ise mevzuatta belirtilen şartlara uygun eski hükümlü belgesine sahip olması ve yine Kurumumuzda kaydının bulunması gerekmektedir.
Engelli kendi işini kurma başvuruları 15 Aralık 2023 tarihi saat 23:59’a kadar E-Devlet üzerinden alınacak olup posta, kargo vb. başvurular kabul edilmeyecektir. (E-Devlet başvurusu öncesi kişilerin mutlaka İŞKUR Eğitim ve İşgücü Yetiştirme Servisinden bilgi almaları önem arz etmektedir.)
Eski Hükümlü başvuruları ise 15 Aralık 2023 tarihi mesai bitimine kadar Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.
Proje Başvurularının tanıtılması faaliyetleri kapsamında 16.10.2023 – 27.10.2023 tarihleri arasında İl Müdürlüğümüz personelince; toplamda 14 İlçe Kaymakamlığı, İlçe Kaymakamlığına bağlı 16 SYDV Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğü, Kayseri 3 İlçe Belediye Başkanlığı’na ait Kocasinan, Melikgazi, Talas, Sosyal Hizmetler Müdürlükleriyle birlikte Yahyalı, Yeşilhisar, Sarız, Özvatan, İncesu 5 adet İlçe Belediye Başkanlığı, Kayseri Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü ziyaretleri gerçekleştirilmiş ve proje bilgilendirme formu takdim edilmiştir.
Başvuru yapmak isteyen ve şartları sağlayan tüm vatandaşlarımıza duyurulur.
ADRES: Selimiye Mah. Osman Kavuncu Bulvarı No:429 Melikgazi / KAYSERİ
Tel: (0 352) 231 12 45 – 231 87 48/ Faks: (0 352) 232 17 68 / E-posta: kayseri@iskur.gov.tr /Elektronik Ağ: www.iskur.gov.tr

T.C.
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kayseri Çalışma ve İş Kurmu İl Müdürlüğü
KENDİ İŞİNİ KURMA PROJESİ SUNACAK İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR
Proje başvurusunda bulunacak Engelli kişiler için “en az % 40 oranında engelli raporu” ve İŞKUR’a engelli kaydı olmak,
Eski hükümlü kişiler için İŞKUR’a “Eski Hükümlü” kaydı olmak,
İŞKUR programlarından yasaklı olmamak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,
İŞKUR’a herhangi bir borcu bulunmamak,
Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,
İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,
Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje Başvuru Rehberi yayım tarihi itibari ile (11.10.2023) proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak), Tarım, Hayvancılık, Ormancılık ve Balıkçılık sektörlerinde sunulacak projelerde, işletmesi olmayanların Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerinden alınması gereken yazının, proje başvuru tarihinden geriye doğru son 1 yıl içerisinde işletmesi olup olmadığının belirtecek şekilde olması gereklidir.
31/12/2020 tarihinden sonra alınmış Girişimcilik Eğitim Programı Sertifikasına sahip olmak, Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak, https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama adresinden yapılacak sorguda icra dosyası olmamak,
Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği Belgesine; Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” Belgesine (Sertifikasına) son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

ADRES: Selimiye Mah. Osman Kavuncu Bulvarı No:429 Melikgazi / KAYSERİ
Tel: (0 352) 231 12 45 – 231 87 48/ Faks: (0 352) 232 17 68 / E-posta: kayseri@iskur.gov.tr / Elektronik Ağ: www.iskur.gov.tr


T.C.
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kayseri Çalışma ve İş Kurmu İl Müdürlüğü
2024/1 PROJE DESTEK MİKTARLARI VE DETAYLARI
İŞ ALANI
Kuruluş işlemleri desteği İşletme gideri desteği

110.000 TL'ye kadar 110.000 TL'ye kadar
TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ DESTEK MİKTARI
DİĞER SEKTÖRLERE VERİLECEK DESTEK MİKTARI
ENGELLİLERE YÖNELİK DESTEK MİKTARI
ESKİ HÜKÜMLÜ DESTEK MİKTARI
ENGELLİLERE YÖNELİK DESTEK MİKTARI
ESKİ HÜKÜMLÜ DESTEK MİKTARI


10.000 TL'ye kadar

10.000 TL'ye kadar
15.000 TL'ye kadar

30.000 TL'ye kadar
90.000 TL'ye kadar
90.000 TL'ye kadar
110.000 TL'ye kadar
115.000TL TL'ye kadar
90.000 TL'ye kadar
150.000 TL'ye kadar
Fatura/belge karşılığında hibe desteği verilecektir.


HANGİ TÜR PROJELER DESTEKLENECEKTİR?
İş Kanunu’nun 30. maddesi gereğince aşağıdaki amaçlara yönelik hazırlanacak projeler Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir.
1- Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
2- Engellinin istihdamını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler,
3- Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler,
4- Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyona yönelik projeler.
5- Ruhsal ve zihinsel engelli bireylerin istihdam edileceği Korumalı İşyeri Desteğine yönelik projeler,
6- Engellilere yönelik diğer projeler.

Elektronik Ağ: www.iskur.gov.tr

GÖNDER
×
Birden çok mail adresi varsa mail adreslerini virgül ile ayırınız
Max 200 karakter
Gönder
×
bu kısma açılan video gelece
×